Verschillende manieren om (goedkoop) te lenen

Hoe beter je er financieel voorstaat, hoe gemakkelijker het is om geld te lenen. Dit lijkt misschien oneerlijk, want juist de mensen zonder vaste dienstbetrekking hebben het vaak financieel moeilijker en zouden een lening goed kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden, die -in tegenstelling tot veel anderen- in hun eentje verantwoordelijk zijn voor alle vaste lasten. Hierdoor wordt het voor hen lastiger om bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening af te sluiten. Toch is een hypothecaire geldlening slechts een van de vele leenvormen die er in ons land te vinden zijn. Hoeveel verschillende manieren om (goedkoop) te lenen zijn er? Welke leenvormen zijn er eigenlijk nog meer? En met welke vorm kan ik goedkoop lenen?

Het doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet heb je voor een langere periode altijd geld tot je beschikking. Je hoeft het bedrag niet meteen op te nemen, maar in plaats daarvan spreek je met je bank af tot op welke hoogte je bestedingsruimte hebt. Dit wordt je kredietlimiet genoemd. Vaak is een doorlopend krediet een redelijk goedkope vorm van geld lenen, zeker wanneer je het bedrag op korte termijn weer kunt terugbetalen. Overschrijd je de limietkoers, dan wordt echter een zeer hoge rente in rekening gebracht.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening ontvang je het te lenen bedrag direct op je rekening. Je maakt met de kredietverstrekker afspraken over het te lenen bedrag, de looptijd en de berekende rente. Bij een persoonlijke lening kan het erg gunstig zijn om meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken, want als je de lening eenmaal hebt afgesloten, zit je er voor de gehele looptijd aan vast. Dit kan soms erg lastig zijn, zeker wanneer er tussentijds iets gebeurt waardoor je inkomen daalt, zoals bijvoorbeeld in geval van ziekte of werkloosheid.

Het rentekrediet

Het rentekrediet lijkt nog het meeste op een doorlopend krediet. Je bent echter niet verplicht om maandelijks een bepaald bedrag terug te betalen. Het rentekrediet zorgt ervoor dat je bestedingsruimte vergroot kan worden om bijvoorbeeld verbouwingen of reparaties te betalen, zonder dat de aflossing van het krediet zwaar doorweegt op je maandelijks te besteden inkomen. Je kan echter alleen voor deze vorm van geld lenen in aanmerking komen wanneer je de beschikking hebt over een vast inkomen.