Kies voor goedkope leningen en bespaar geld

Bijna iedereen heeft op een zeker ogenblik wel eens nood aan een lening. En zoals dat gaat: de een z’n “dood”, is de ander z’n brood. Banken verdienen dan ook goed aan dat geleen van ons. Een bank is immers alleen bereid om een lening te verstrekken wanneer hij in ruil een zogenaamde rente mag aanrekenen. Dat wil zeggen dat je altijd meer geld zult moeten terugbetalen dan je in eerste instantie zelf heeft ontvangen. Het zoeken naar een goedkope lening is dan ook lang niet altijd even gemakkelijk, want lenen kost al snel een aardige duit.

Rechtlijnige voorwaarden

De eerste regel waar je rekening mee dient te houden tijdens je zoektocht naar goedkope leningen: let op de voorwaarden. Tegenwoordig lijkt het wel een hype te zijn dat kredietnemers zo flexibel mogelijke voorwaarden willen toekennen aan hun lening. Op zich begrijpelijk -een beetje financiële ruimte ademt toch wat prettiger-  maar anderzijds zorgen flexibele voorwaarden altijd voor een hogere kostprijs. Vooral wanneer je alles in het werk wil stellen om zo goedkoop mogelijk te lenen is het dan ook van het grootste belang om er voor te zorgen dat je gebruik maakt van een kredietvorm met zo rechtlijnig mogelijke voorwaarden. Het bekendste voorbeeld hiervan is de persoonlijke lening.

Een korte looptijd is belangrijk

Minstens even belangrijk als de voorwaarden is de looptijd van je krediet. Veel kredietnemers willen graag een krediet met een zo lang mogelijke looptijd. Dat is interessant omdat men op deze manier over extra tijd beschikt om een grote lening af te betalen, maar anderzijds jaagt dit de kosten aanzienlijk de hoogte in. De kostprijs van een lening met een looptijd van 5 jaar zal bijvoorbeeld altijd veel lager liggen dan wanneer je beslist om een lening op 10 jaar af te betalen. In bepaalde gevallen kan de kostprijs zelfs haast verdubbelen.

Hoe is het gesteld met jouw financiële situatie?

Vooral wanneer je veel geld zult willen lenen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een nieuwe auto of zelfs voor de aankoop van een huis, zal de bank een aantal waarborgen vragen. De eerste waarborg is steeds je inkomen. Er wordt door de bank immers aan de hand van je inkomen bepaald welke lening je kunt afsluiten. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de lening in combinatie met de looptijd, maar er wordt als vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de kostprijs. Hoe hoger de kosten, des te minder geld je maandelijks overhoudt om andere zaken mee te betalen. Je financiële situatie is hoe dan ook altijd belangrijk voor het toegekend krijgen van een krediet. Een bank kan je aanvraag op basis daarvan immers weigeren, maar kan ook beslissen om een hogere kostprijs aan te rekenen. Wanneer je goedkoop geld wil lenen zul je dus steeds met afdoende waarborgen voor de dag moeten komen. Kun je dat niet, dan is de kans groot dat dat zijn weerslag heeft op de kostprijs van jouw lening.