Goedkoper lenen zonder inkomsten

Wanneer je op zoek bent naar een voordelige manier om geld te lenen (bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto of een huis), dan ontdek je al snel: hoe beter je financiële positie, hoe gemakkelijker het wordt om goedkoop te lenen. Dit lijkt misschien oneerlijk, want juist mensen die het financieel niet al te gemakkelijk hebben, zouden gebaat zijn bij een goedkope lening. Vanuit de bank of kredietverstrekker gezien is het daarentegen niet meer dan logisch te noemen: heb je geen of weinig inkomsten, dan betekent dat dat de kredietverstrekker met jou een zeker risico neemt. En aan een risico hangt nu eenmaal een prijskaartje. 

Wat betekent dit voor de mensen zonder enige vorm van inkomsten? Op het eerste gezicht zou je wellicht zeggen, dat het afsluiten van een (al dan niet goedkope) lening onmogelijk is wanneer je over geen enkele bron van inkomsten beschikt. De lening moet immers op een bepaald moment ook weer worden terugbetaald, en hoe doe je dat zonder geld? Maar wie geen baan heeft, heeft vaak nog altijd de beschikking over een uitkering. Deze uitkering kan ook worden aangewend om een lening af te sluiten. Hierbij moet je echter wel rekening houden met het feit dat een lenen zonder inkomsten waarschijnlijk niet een van de goedkoopste zal zijn. Nogmaals; de kredietverstrekker neemt een risico met jou.

Een lening afsluiten met een uitkering

Ga je proberen om met een uitkering een lening af te sluiten, dan is het zaak om helder voor ogen te hebben wat er bij het aangaan van een lening allemaal komt kijken. Probeer bijvoorbeeld om een lening met een zo kort mogelijke looptijd te realiseren. Hoe korter de looptijd, hoe goedkoper de lening immers wordt. Juist wanneer je van een uitkering moet rondkomen, zijn dit soort ‘details’ heel belangrijk! Natuurlijk moet je er wel rekening mee houden, dat je ook nog geld moet overhouden om van te leven. Zou je de helft van je uitkering spenderen aan de afbetaling van je lening, dan wordt het wel héél moeilijk om de maand goed door te komen! Vraag je dus altijd af hoeveel geld je nodig hebt en binnen welke termijn je kunt en wilt terugbetalen.